Avioliitto vs. kansalaisyhteiskunta

Avioliitto on yhtä vanha instituutio kuin sivilisaatio. Sen piti olla järjestely, jolla tuodaan esiin jonkinlaista järjestystä yhteiskunnassa ja edistetään perheen perusyksikköä yhteiskunnassa. Avioliiton käsitteessä on tapahtunut jonkin verran huonontumista viime vuosikymmeninä, mutta niiden tapausten lukumäärä, joissa saman sukupuolen ihmiset ovat solmineet avioliiton kaltaisen liiton, ovat lisääntyneet. Joissakin maissa tätä oikeudellista järjestelyä kutsutaan kansalaisyhteiskunnaksi. Vaikka samaan sukupuoleen kuuluvat parit saavat samat oikeudet kuin perinteisessä avioliitossa oleva pari, perinteisen avioliiton ja avopuolisoiden välillä on eroja, joista puhutaan tässä artikkelissa.

Avioliitto

Avioliitto on sosiaalinen järjestely, joka pakottaa parin solmimaan avioliitto ja elämään ja pariksi yhdessä. On selvää, että avioliitossa olevat pariskunnat nukkuvat ja tekevät seksiä. Avioliiton käsitettä pidetään pyhänä monissa kulttuureissa, ja tämän instituutin takana on uskonnollisia sekä sosiaalisia ja oikeudellisia sanktioita, jotka ovat ajan kokeita tuhansien vuosien ajan. Suurin osa kaikkien kulttuurien ihmisistä menee naimisiin ja tuottaa jälkeläisiä, joita pidetään avioparin laillisina perillisinä tai seuraajina. Avioliitossa olevaa miestä ja naista kutsutaan puolisoiksi.

Joissakin kulttuureissa avioliitolla on uskonnollinen perusta, ja ihmiset pitävät velvollisuutenaan solmia avioliitto. Avioliittoon on myös sosiaalisia ja seksuaalisia syitä. Pari ymmärtää avioliittoon pääsemisen, koska on rooleja ja velvollisuuksia, jotka odotetaan toteutettavan, kun mies tai nainen päättää mennä naimisiin.

Kansalaisyhteistyö (kansalaisliitto)

Avioliiton perinteinen käsite on hääseremonia kahden eri sukupuolen ihmisen välillä. Samanaikaisten sukupuolten välillä on kuitenkin ollut myöhässä noususuuntaista päästä avioliittoon. Tälle annetaan avioliiton nimi eikä avioliitto, vaikka parisuhteessa parisuhteessa on samat lailliset oikeudet kuin perinteisessä avioliitossa.

Tanska oli ensimmäinen maa maailmassa, joka tunnusti tämän homojen ja lesbojen välisen laillisen järjestelyn vuonna 1995. Sittemmin monet muut maat ovat sopineet periaatteessa avioliittojärjestelyistä saman sukupuolen välillä. Kansalaisyhteiskunnan ajatuksena on tunnistaa ja laillistaa sidos samassa sukupuolessa olevien parien välillä.

Mikä ero on avioliiton ja kansalaisyhteiskunnan välillä?

• Vaikka kansalaisyhteiskunta on laillista, sitä ei tue uskonto, joka edelleen vastustaa tällaista unionia

• Seremoniaa ei voida suorittaa kirkossa, eikä avioliitossa ole viittauksia mihinkään uskontoon

• Kaikissa tärkeissä asioissa, kuten taloudellisissa, perintöasioissa, eläkkeissä, henkivakuutuksissa ja elatusapuissa, avioliiton säännöksiä sovelletaan myös parisuhteeseen

• Parisuhteessa ei ole puhetta kuten avioliitossa, ja tapahtuma päättyy toisen osapuolen allekirjoittamalla sopimukseen.