Imeytymiskustannukset vs. rajakustannukset

Tuotantokustannusten laskentajärjestelmä tunnetaan kustannuslaskelmana. Kaikkien kustannusjärjestelmien päätarkoitus on tunnistaa yksikkötuotannon tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Valmistusyrityksessä yksikkötuotteeseen liittyvien kustannusten tunnistaminen on erittäin tärkeää tuotteen hinnoittelussa siten, että yritys voisi tuottaa voittoa ja selviytyä tulevaisuuden olemassaolosta. Sekä imeytymiskustannukset että rajakustannukset ovat perinteinen kustannusjärjestelmä. Molemmilla menetelmillä on omat edut ja haitat. Nykyaikaisessa johtamislaskennassa on erittäin suosittuja hienostuneita kustannusmenetelmiä, kuten toimintoperusteinen kustannuslaskenta (ABC). Nämä menetelmät rakennetaan vain lisäämällä ja muuttamalla joitain perinteisen kustannuslaskentajärjestelmän periaatteita.

Rajakustannukset

Rajakustannukset laskevat ylimääräisen yksikön valmistuksesta aiheutuvat kustannukset. Alumiskustannukset, jotka sisältävät suorat materiaalit, suorat työvoimat, välittömät kulut ja muuttuvat yleiskustannukset, ovat rajakustannusten tärkeimmät komponentit. Rahoitus on käsite, jota kehitetään yhdessä rajakustannusten kanssa. Rahoitusosuus on muuttuvien kustannusten liikevaihto. Marginaalikustannusmenetelmissä kiinteitä kustannuksia ei oteta huomioon väitteen perusteella, jonka mukaan kiinteät kustannukset, kuten tehtaan vuokra, apuohjelmat, poistot jne. Aiheutuvat riippumatta siitä, valmistetaanko tuotanto vai ei. Rajakustannuksissa kiinteitä kustannuksia käsitellään kauden kustannuksina. Usein johtajat vaativat rajakustannuksia päätöksentekoon, koska se sisältää kustannukset, jotka vaihtelevat tuotettujen yksiköiden lukumäärän mukaan. Rajakustannuksia kutsutaan myös 'muuttuviksi kustannuksiksi' ja 'välittömiksi kustannuksiksi'.

Imeytymiskustannukset

Absorptiokustannusmenetelmässä muuttuvien kustannusten lisäksi myös tuotteen absorboimat kiinteät kustannukset. Suurin osa kirjanpitoperiaatteista vaatii absorptiokustannuksia ulkoista raportointia varten. Tätä menetelmää käytetään aina tilinpäätöksen laatimiseen. Adsorptiokustannuksia käytetään voiton ja osakkeiden arvon laskemiseen tilinpäätöksessä. Koska varastossa ei voida aliarvioida tällä menetelmällä, sisävesiliikenteen tulot vaativat tämän kustannuslaskennan. Kiinteät kustannukset otetaan huomioon olettaen, että ne on perittävä. Termit 'täydelliset absorptiokustannukset' ja 'täydet kustannuslaskelmat' tarkoittavat myös absorptiokustannuksia.