Keskeinen ero - Absolutismi vs. relativismi

Absolutismi ja relativismi ovat kaksi käsitettä, jotka liittyvät moniin termeihin, vaikka näiden kahden sanan välillä on keskeinen ero. Absolutismi lähestyy asioita objektiivisella tavalla ja pitää toimintaa oikeana tai väärin. Tässä mielessä ei ole keskitiettä. Toiminto voi olla joko oikea, ellei väärin. Toisaalta relativismi torjuu tämän objektiivisen analyysin kannan ja tarkentaa, että ihmisen toimia ei voida asettaa jäykkiin luokkiin oikeiksi tai väärin. Sen sijaan relativismi korostaa, että toiminta on aina suhteellista, joten se, mikä voi näyttää minulle oikealta, perustuu näkökulmaani, kontekstiin ja kokemukseen. Tämä voi vaihdella henkilöittäin. Tämä artikkeli yrittää antaa kattavan käsityksen absolutismista ja relativismista ja tuo esiin kunkin asenteen erot. On kuitenkin korostettava, että kun käytämme näitä käsitteitä, niitä voidaan käyttää eri aloilla, kuten etiikka, moraali, politiikka jne. Artikkelissa käytetään kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Mikä on absolutismi?

Absolutismi lähestyy asioita objektiivisella tavalla ja pitää toimintaa oikeana tai väärin. Tämän periaatteen mukaan toimintaolosuhteille annetaan hyvin vähän merkitystä. Painopiste on vain toiminnassa. Tämän perusteella sitä pidetään oikeana tai vääränä (jopa hyvänä tai pahana). Vaikka olosuhteet, joissa toiminta tapahtuu, ovat vaikeat, tätä ei oteta huomioon.

Käytämme tämän selventämiseksi entisestään absolutismin haaraa, jota kutsutaan moraaliseksi absolutismiksi. Moraalisen absolutismin mukaan kaikilla moraalikysymyksillä on oikea tai väärä vastaus. Taustaa ei pidetä tärkeänä, mikä tekee toiminnasta luonnostaan ​​moraalista tai moraalitonta. Yksi absolutismin keskeisistä piirteistä on, että se jättää huomioimatta yksilön tai ryhmän aikomukset, uskomukset tai tavoitteet. Siksi koko historian ajan absolutiikkaa suositaan jopa oikeusjärjestelmissä, koska lakien noudattaminen on helpompaa, kun on olemassa jäykkä oikea tai väärä vastaus. Tämä voidaan huomata myös useimmissa uskonnoissa.

Ero absoluuttisuuden ja relativismin välillä

Mikä on relativismi?

Relativismi torjuu toimien objektiivisen analyysin ja tarkentaa, että ihmisen tekoja ei voida asettaa jäykkiin luokkiin oikeiksi tai väärin. Relativismi korostaa toiminnan taustan merkitystä ja kiinnittää huomiota yksilön tai ryhmän aikomuksiin, uskomuksiin ja tavoitteisiin. Siksi voidaan todeta, että lähestymistapa ei ole liian objektiivinen.

Jos keskitymme moraaliseen relativismiin harjoittaaksemme vertausta absoluuttiseen relativismiin, yksi tärkeimmistä eroista on, että se ei sano mitään yleisiä moraalisia totuuksia, vaan tunnustaa olosuhteiden (kulttuuriset, yksilölliset, sosiaaliset) suhteellisen luonteen.

Keskeinen ero - Absolutismi vs. relativismi

Mitä eroa on absolutismin ja relativismin välillä?

Määritelmät Absolutismi ja relativismi:

Absolutismi: Absolutismi lähestyy asioita objektiivisella tavalla ja pitää toimintaa oikeana tai väärin.

Relativismi: Relativismi torjuu toimien objektiivisen analyysin ja tarkentaa, että ihmisen tekoja ei voida asettaa jäykkiin luokkiin oikeiksi tai väärin.

Absoluuttisuuden ja relativismin ominaisuudet:

Taustaa:

Absolutismi: Absoluutismisessa konteksti jätetään huomiotta.

Relativismi: relativismissa konteksti tunnistetaan.

Objektiivisuus:

Absolutismi: Absolutismi on hyvin objektiivista.

Relativismi: Suhteellisella ei ole kovin objektiivista lähestymistapaa.

Jäykkyys:

Absolutismi: Absolutismi koostuu jäykistä oikeista tai vääristä vastauksista.

Relativismi: Relativismi ei koostu jäykistä oikeista tai vääristä vastauksista.

Kuvan kohteliaisuus:

1. Tintoretto-allegooria Myönnetty Tintorettoon [Public Domain] Wikimedia Commonsin kautta

2. Ykseysasiat kirjoittanut Hamiltonmatt1234 (oma työ) [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commonsin kautta