Keskeinen ero 91 ja 95 oktaanipolttoaineen välillä on se, että 95 oktaanipolttoaine voi kestää voimakasta puristusta ennen syttymistä kuin 91 oktaanipolttoaine.

Oktaaniluku on standardi mitta polttoaineen suorituskyvylle. Toisin sanoen, se on polttoaineen kyky vastustaa koputusvaikutusta palamisen aikana. Polttoainelaatuja on oktaanilukujen mukaan erilaisia. 91 ja 95 oktaanipolttoaineet ovat sellaisia ​​kahta luokkaa.

Ero 91 ja 95 oktaanipolttoaineen välillä - vertailuyhteenveto

SISÄLLYS

1. Yleiskatsaus ja tärkeimmät erot 2. Mikä on oktaaniluku 3. Mikä on oktaanipolttoaine 91 - mikä on 95 oktaanipolttoainetta 5. Vertailu vertailussa - 91 vs. 95 oktaanipolttoainetta taulukkomuodossa 6. Yhteenveto

Mikä on oktaaniluku?

Oktaaniluku tai oktaaniluku on mittaus polttoaineen suorituskyvystä. Se mittaa polttoaineen iskunkestävyyttä. Toisin sanoen, se arvioi polttoainetta suhteellisen koputusvaikutuksen perusteella. Polttoainetta luokiteltaessa vertailupolttoaine on seosta, joka sisältää isoktaania ja heptaania.

Isoktaanilla on minimaalinen koputusvaikutus; siten sillä on 100 oktaaniluku, kun taas heptaanilla on suurin koputtava vaikutus. Siksi heptaanilla on 0 oktaaniluku. Sitten 91 oktaanipolttoaine toimii samalla tavoin kuin isoktaanin ja heptaanin seos suhteessa 91: 9 (seos sisältää 91% isoktaania ja 9% heptaania).

Mikä on 91 oktaanipolttoaine?

Se on bensiinin muoto, jonka suorituskyky on samanlainen kuin isoktaanin ja heptaanin seoksen suhteessa 91: 9. Tämän polttoaineen kustannukset ovat alhaiset verrattuna muihin oktaanipolttoaineiden muotoihin. Tätä polttoainetta on sopivaa käyttää huonon suorituskyvyn dieselmoottoreissa, jotka vaativat matalaa puristussuhdetta. Lisäksi tämä polttoaine on ihanteellinen dieselmoottoreille, koska nämä moottorit eivät purista polttoainetta vaan ilmaa (sitten moottori ruiskuttaa polttoainetta paineilmaan, joka kuumenee puristuksen vuoksi). Tämän polttoaineen käyttö korkeaoktaanisten polttoaineiden sijasta voi aiheuttaa moottorin kolhiutumisen.

Mikä on 95 oktaanipolttoaine?

Se on bensiinin muoto, jonka suorituskyky on samanlainen kuin isoktaanin ja heptaanin seoksen suhteessa 95: 5. Tämän polttoaineen kustannukset ovat korkeat verrattuna muihin oktaanipolttoaineiden muotoihin. Tätä polttoainetta voidaan käyttää korkean suorituskyvyn bensiinimoottoreissa, jotka vaativat suurta puristussuhdetta.

Mikä on ero oktaanipitoisuuden 91 ja 95 välillä?

Yhteenveto - 91 vs 95 oktaanipolttoainetta

Oktaaniluku on polttoaineen suorituskyvyn mittaus. Siksi polttoaineita on eri muodoissa oktaaniluvusta riippuen.91 ja 95 oktaanipolttoaineet ovat kaksi tällaista polttoainetta. Ero 91: n ja 95: n oktaanipolttoaineen välillä on se, että 95-oktaanipolttoaine kestää voimakasta puristusta ennen syttymistä kuin 91-oktaanipolttoaine.

Viite:

1. “Valitse oikea oktaanipolttoaine autoosi!” Kuinka hybridit toimivat. Saatavilla täältä 2. “Oktaaniluku”. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 15. toukokuuta 2018. Saatavilla täältä

Kuvan kohteliaisuus:

1.'Gas Station Pump Five Octane Ratings'By Bobak englanninkielisessä Wikipediassa - Matt.